Hvidbog: Støjgener omkring byggepladsen

Ja, jeg vil have mit eksemplar

Støjgener omkring byggepladsen

Støjgenernes følger for dit projekt

Heras Noise Control Barrier 2.0 E0805 no filter(9)

Støjgener kan bringe fremdriften i dit projekt i alvorlig fare. Samtidig er ‘gene’ et meget subjektivt begreb. I denne hvidbog forklarer vi, hvilke regler der gælder, hvordan byggestøj måles, og hvad en byggevirksomhed kan gøre for at arbejde mere stille:

  • Hvornår bliver støj til larm?
  • Love og regler
  • Udvikling, konsekvens og løsninger

Et komplet dokument med årsager, regler, trends og løsninger på byggestøj. Download hvidbogen nu.